Linnavalitsuse istung

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 26. mai 2015. a istungil vaadati läbi 18 küsimust, millest kolm olid lisaküsimused ja üks küsimus võeti maha.

Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile otsuse „Kohtla-Järve linna 2014. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine“ eelnõu, kinnitati Kohtla-Järve Spordikeskuse ja Ahtme Gümnaasiumi üürilepingud, väljastati ehitusload ning eraldati kortereid eraisikutele. 

Prindi

Kooli laagrid

Sellel aastal Kohtla-Lärve linna koolilaagrites puhkab umbes 440 last. Laagritest võtavad osa algklasside õpilased.

Koolilaagrid töötavad  Tammiku Põhikoolis alates 04.06 kuni 17.06 (laagrijuhataja on Olga Rõbatšenko); Ahtme Gümnaasiumis alates 08.06 kuni 19.06 (laagrijuhataja on Larissa Rogaleva); Maleva Põhikoolis alates 04.06 kuni 17.06 (laagrijuhatajad Eva Adamson ja Jevgenia Kostina); Kesklinna Põhikoolis alates 05.06 kuni 17.06 (laagrijuhataja  Liidia Ljapina) ning Slaavi Põhikoolis 04.06 kuni 17.06 (laagrijuhataja  Tatjana Belorusskaja).

Koolinoorte Loomemajas töötab tantsuringi „Arabesk“ laager. Linnavalitsuse poolt oli koolilaagritele eraldatud rahalised vahendid transpordikulude katteks. Igas koolis on lastele ette valmistatud  huvitav programm. Koolilaagrite avamine toimub 5. juunil Järve linnaosas ja 8. juunil Ahtme linnaosas. Laste vaba aja sisustamisel aitavad kaasa Koolinoorte Loomemaja ja Noortekeskus.

 

Prindi

Linnavalitsuse istung

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 19. mai 2015. a istungil vaadati läbi 17 küsimust, millest kolm olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas lubati lasteaia Lepatriinu ja Tuvike töötajad   kollektiivpuhkusele, kinnitati Kohtla-Järve Lastekodu teenistusliku järelevalve õiend,  väljastati load ürituste korraldamiseks ja kasutusload. 

Prindi

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istung

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istungil vaadati läbi 25 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused ja üks küsimus võeti maha.

Teiste küsimuste hulgas kinnitati OÜ Kukruse Maja, OÜ Sompa Maja ja OÜ Oru Kodu 2014. aasta majandusaasta aruanded. Samuti kinnitati Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli ja Kohtla-Järve Spordikeskuse üürilepingud, kooskõlastati  Kohtla-Järve Maleva Põhikooli ja Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli palgakorralduse põhimõtted.

Väljastati luba ürituse korraldamiseks, ehitusload ning eraldati kortereid eraisikutele. 

Prindi

Veel artikleid...