Ahtme ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt on muutunud mitteseaduslikuks prügilaks

Prindi