Hoiatus

XML-faili laadimine ebaõnnestus

OÜ Järve Biopuhastus teatab

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et 05.03.2015 ajavahemikul kella 09.00-16.00 teostame Kohtla-järve linna Oru linnaosas plaanilist joogiveetorustiku läbipesu.

Seoses torustiku läbipesuga võivad esineda häired (lühiajalised veekatkestused ja veerõhu kõikumised) veevarustuses ning kõrvalekalded vee kvaliteedis kõigis Oru linnaosa majades.

Prindi

Kohtla-Järve Linnavalitsuse istung

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 17. veebruari 2015. a istungil vaadati läbi 30 küsimust, millest kaks olid lisaküsimused ja üks küsimus võeti maha. Teiste küsimuste hulgas kinnitati Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi hoolekogu koosseis ja Ahtme klubi töötajate koosseis. Samuti kinnitati Kohtla-Järve Maleva Põhikooli ja Vahtra Loomekeskuse üürilepingud ja väljastati kasutusload ning eraldati kortereid eraisikutele. 

Prindi

Austatud linnakodanik 2015

Kohtla-Järve linnavolikogu alatine hariduse- ja kultuurikomisjon teatab, et kirjalike ettepanekuid aukodaniku tiitli omistamiseks ootame kuni 31.märtsini 2015.a.

Linna aukodanik on füüsiline isik, kellele Kohtla-Järve Linnavolikogu  otsusega omistatakse aukodaniku tiitel. Aukodaniku tiitel omistatakse linnapoolse erilise austusavaldusena linnale osutatud eriliste teenete eest või väljapaistvate saavutuste eest. 

Ettepaneku aukodaniku tiitli omistamiseks võib komisjonile või Linnavalitsusele  teha iga füüsiline või juriidiline isik. Ettepanek esitatakse kirjalikult . 

Ettepanekus näidatakse ettepaneku esitaja andmed (s.h. telefoninumber), aukodaniku kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, elukoht, elukutse või amet, töö- või teenistuskoht ja teenete või saavutuste kirjeldus. 

Ettepanekud palume esitada volikogu või linnavalitsuse kantseleisse.

 

Prindi

Kutse

Kutsume Teid osalema 19.veebruaril 2015.a. korteriühistute juhatuseliikmete ja  füüsiliste ning juriidiliste isikute kohtumisele Jana Toomiga Kohtla-Järve linnas.

Kohtumise teema on pühendatud uuele Korteriomandi- ja korteriühistuseadusele.

Kohtumine toimub neljapäeval, 19.02.2015.a.  kell 17.00 aadressil: Keskallee 19, Kohtla-Järve, 30395.

Lisainfo:

Ida-Viru piirkonna referent

Tel. 58 235 298

Prindi

Veel artikleid...